< KlubbenKjøp av håndvåpen

Etter å ha skutt hos oss en stund kommer kanskje tanken om å kjøpe din egen pistol. En som passer deg bedre, men skytevåpen er strengt regulert i Norge. For å kjøpe din egen er det en del krav som stilles først.

Krav

 1. Være en «edruelig og pålitelig person» (jf. våpenforskriften § 7-4)
 2. Ha fylt 21 år. (jf. våpenforskriften § 7-2)
 3. Bestått sikkerhetskurs. (jf. våpenforskriften § 4-6)
 4. Vært medlem i minst 6 måneder av skytterklubb som har godkjente skyteprogram for håndvåpen. (jf. våpenforskriften § 4-6)
 5. De siste 6 måneder gjennomført minimum 10 organiserte treninger eller konkurranser . (jf. våpenforskriften § 4-6)
 6. Ved innvilget søknad må du anskaffe våpenskap.

Hvor mange våpen kan enn ha

Politiet kan gi løyve til å erverve eller innehav et komplett skytevåpen samt våpendeler til disse skytevåpnene for hvert godkjent skyteprogram.

Politiet kan også gi løyve til å erverve eller inneha to komplette skytevåpen til et godkjent skyteprogram om følgende kriterier oppfylles:
1. Ha gjennomført 10 konkurranser i det aktuelle skyteprogrammet, der fem av disse er åpne skytestevner, eller
2. Vært med i internasjonale mesterskap.

Våpensøknad

 1. Fyll ut en våpensøknad (kan hentes hos politiet, våpenforhandler eller hos oss). Trenger du hjelp? Spør en i klubben eller våpenkontoret.
 2. Du må legge ved følgende med søknaden: Kopi av medlemskort og startkort, kopi av fullført sikkerhetskurs, legitimasjon (førerkort f.eks.) og aktivitets logg fra trening eller stevner. (treningslog får du ved å sende en forespørsel til post@brumunddalpk.no).
  Medlemskort finner du under fanen «meg» i spoortz appen som må lastes ned på telefon. Start kort finner du på nettsiden app.skyting.no
 3. Send ferdig utfylte papirer til ditt lokale våpen kontor. For Innlandet er dette:

  Innlandet Politidistrikt
  Våpenkontoret
  Postboks 402
  2418 Elverum
 4. Smør deg med tålmodighet. Behandlingstid i det siste har vært ca 6 mnd

Ansvar

Etter du har kjøpt en pistol så er det ditt ansvar og møte opp på trening og/eller stevner. Hvis du ikke møter opp på trening minst 4 ganger i året eller slutter å betale medlemskontingent kan du miste retten til å eie våpen.

Nyttig lesing