< KlubbenVerv

Styret for 2019

Ståle Harang

Leder
95877209

Tor Egil Hannestad

Nestleder
90597402

Tore Myrvold

Vara
99274132

Vidar Moi

Sekretær
90978341

Per Lindholt

Kasserer
99578048

Petter Taskerud

Styremedlem 1
46421937

Kay Svendsen

Styremedlem 2
95999205

Valgkomite

Birger Moi

Leder
90653317

Jan Inge Kjeldsen

Medlem
 
 

Leif Arne Ottosen Rygh

Medlem
 
 

Vegar Bakken

Vara
 
 

Andre verv

Erik Bækkevold

Våpenansvarlig
90736023

Stevnekomite

Tor Egil Hannestad

Felt

Anders Maurdalen

Bane

Kontrollkomite

Hans Andreas Bakke

Julie Bronken