Årsmøte 2018

Tor Egil Hannestad 27. januar 2019

BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB
INNKALLING ÅRSMØTE 2018
Søndag 24.02.2019 i Bangsberghallen kl.18.00
Alle medlemmer har møterett og stemmerett såfremt
de har fylt 15 år. Saker som ønskes behandlet av
årsmøtet må sendes styret v/Ståle Harang innen
10.02.2019, saker kan sendes pr. post til Brumunddal
Pistolklubb, Postboks 242, 2381 Brumunddal eller
pr e-post til post@brumunddalpk.no

Frasigelse av verv sendes skriftlig til Leif Arne Ottosen Rygh innen 04. februar på e-post jensrygh@online.no
Vi i styret håper at så mange som mulig kommer!

ÅRSMØTE

 1. Åpning
 2. Godkjenne de stemmeberettigede
 3. Godkjenne innkallingen
 4. Valg av møteleder og referent, samt to til å signere referatet når dette foreligger.
 5. Årsberetning
 6. Regnskap
 7. Budsjett
 8. Fastsette medlemskontingent
 9. Innkomne saker
 10. Organisasjonsplan
 11. Ny lovnorm for klubben
 12. Valg

INNKOMNE SAKER

 1. Opprette «vaktliste» for stevner slik at dommere kan planlegge og reservere datoer i god tid samt muliggjøre bytting av «vakter» innbyrdes. Dette vil også sikre at alle dommerne får praktisert og dermed være sikrere i sin dommergjerning.
 2. Organisasjonsplan, Ida har etterlyst hvordan det går med arbeidet med den.


Styret, Brumunddal 27. januar 2019