Årsmøte 2023

Tor Egil Hannestad 21. januar 2024

BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB
INNKALLING ÅRSMØTE 2023


Søndag 03.03.2024 i Bangsberghallen kl.18.00


Alle medlemmer har møterett og stemmerett såfremt
de har fylt 15 år.

Saker som ønskes behandlet av
årsmøtet må sendes styret v/Ståle Harang innen
18.02.2024, saker kan sendes pr. post til Brumunddal
Pistolklubb, Postboks 242, 2381 Brumunddal eller
pr e-post til post@brumunddalpk.no

Frasigelse av verv sendes skriftlig til Anders Fjeld

innen 04.02.2024 på e-post anders.kj.fjeld@gmail.com


Vi i styret håper at så mange som mulig kommer!


Saksliste:
1. Godkjenne innkallingen og de stemmeberettigede
2. Valg av møteleder og referent, samt to til å signere
referatet når dette foreligger.
3. Årsberetning 4. Regnskap 5. Innkomne saker
6. Budsjett 7. Valg


Styret, Brumunddal 21. januar 2024