Årsmøte 2022

Tor Egil Hannestad 20. januar 2023

BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB
INNKALLING ÅRSMØTE 2022


Søndag 19.02.2023 i Bangsberghallen kl.18.00


Alle medlemmer har møterett og stemmerett såfremt
de har fylt 15 år.

Saker som ønskes behandlet av
årsmøtet må sendes styret v/Ståle Harang innen
01.02.2023, saker kan sendes pr. post til Brumunddal
Pistolklubb, Postboks 242, 2381 Brumunddal eller
pr e-post til post@brumunddalpk.no

Frasigelse av verv sendes skriftlig til Anders Fjeld

innen 01.02.2023 på e-post anders.kj.fjeld@gmail.com


Vi i styret håper at så mange som mulig kommer!


Saksliste:
1. Godkjenne innkallingen og de stemmeberettigede
2. Valg av møteleder og referent, samt to til å signere
referatet når dette foreligger.
3. Årsberetning 4. Regnskap 5. Innkomne saker
6. Budsjett 7. Valg


Styret, Brumunddal 18. januar 2023