Årsmøte for 2021

Tor Egil Hannestad 25. januar 2022

BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB
INNKALLING ÅRSMØTE 2021

Søndag 06.03.2022 i Bangsberghallen kl.18.00

Alle medlemmer har møterett og stemmerett såfremt
de har fylt 15 år. Saker som ønskes behandlet av
årsmøtet må sendes styret v/Ståle Harang innen
15.02.2021, saker kan sendes pr. post til Brumunddal
Pistolklubb, Postboks 242, 2381 Brumunddal eller
pr e-post til post@brumunddalpk.no

Frasigelse av verv sendes skriftlig til Anders Fjeld

 innen 8. februar på e-post anders.kj.fjeld@gmail.com
Vi i styret håper at så mange som mulig kommer!

NB. Covid 19 situasjonen kan påvirke når årsmøtet kan avholdes, men vi håper på den 6. mars.


Saksliste:
1. Godkjenne innkallingen og de stemmeberettigede
2. Valg av møteleder og referent, samt to til å signere
referatet når dette foreligger.
3. Årsberetning 4. Regnskap 5. Innkomne saker
6. Budsjett 7. Valg

Styret, Brumunddal 25. januar 2022