Feltstevne 18.04

Tor Egil Hannestad 14. april 2021

Kjære skytterkollegaer


Vi kjører på med vårt feltstevne etter de nye covid-19 reglene som trer i kraft natt til 16.04.21. Stevnet er et approbert stevne med 10 standplasser


Vi ønsker med dette å invitere dere til feltstevne ved våre lokaler i Nesvegen 515, 18.04.2021

Det blir satt opp en variert løype bestående av 10 standplasser ute, hold fra 8 til 28m. Vi kjører lag à 4 personer og det blir felles ildkommando på flere standplasser.


Øvelser: F, G, M, R, SP og SRKlasser: Å, J, U

Startkontingent: kr. 100,-

Pga utfordringer med parkering ønsker vi at flest mulig samkjører, men det blir mulighet for noe parkering på et jorde i umiddelbar nærhet.

Vi oppfordrer skyttere som kommer fra tiltaksnivå kommuner om å forholde seg til kommunens regler.

Alt vill forgå utendørs så kle dere deretter og ta med noe å sitte på. Det er kun åpent for toaletter i bygget.

Vi starter påmelding fra 08.00 og skyting begynner 09.00

Mvh Brumunddal Pistolklubb