Årsmøte 2020

Tor Egil Hannestad 10. februar 2021

BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB
INNKALLING ÅRSMØTE 2020
Søndag 14.03.2021 i Bangsberghallen kl.18.00
Alle medlemmer har møterett og stemmerett såfremt
de har fylt 15 år. Saker som ønskes behandlet av
årsmøtet må sendes styret v/Ståle Harang innen
16.02.2021, saker kan sendes pr. post til Brumunddal
Pistolklubb, Postboks 242, 2381 Brumunddal eller
pr e-post til post@brumunddalpk.no

Frasigelse av verv sendes skriftlig til Jan Inge Kjeldsen

innen 10. februar på e-post hegkjel@hotmail.com
Vi i styret håper at så mange som mulig kommer!

NB. Covid 19 situasjonen kan påvirke når årsmøtet kan avholdes, men vi håper på den 14. mars.


Saksliste:
1. Godkjenne innkallingen og de stemmeberettigede
2. Valg av møteleder og referent, samt to til å signere
referatet når dette foreligger.
3. Årsberetning
4. Regnskap
5. Innkomne saker
6. Budsjett
7. Valg

Styret, Brumunddal 16. januar 2021