Årsmøte for 2019

Tor Egil Hannestad 15. januar 2020

BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB
INNKALLING ÅRSMØTE 2020

Søndag 23.02.2020 i Bangsberghallen kl.18.00

Alle medlemmer har møterett og stemmerett såfremt
de har fylt 15 år. Saker som ønskes behandlet av
årsmøtet må sendes styret v/Ståle Harang innen
07.02.2019, saker kan sendes pr. post til Brumunddal
Pistolklubb, Postboks 242, 2381 Brumunddal eller
pr e-post til: post@brumunddalpk.no


Frasigelse av verv sendes skriftlig til Leif Arne Ottosen Rygh
innen 01. februar på e-post jensrygh@online.no

Vi i styret håper at så mange som mulig kommer!

Saksliste:
1. Godkjenne innkallingen og de stemmeberettigede
2. Valg av møteleder og referent, samt to til å signere
referatet når dette foreligger.
3. Årsberetning
4. Regnskap
5. Innkomne saker
6. Budsjett
7. Valg

Styret, Brumunddal 10. januar 2020